Dla spółdzielni

TAŃSZY PRĄD DLA WSZYSTKICH

Niższe rachunki dla każdego mieszkańca

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe również mogą zostać prosumentami. Oznacza to, że mogą produkować prąd na własne potrzeby bez konieczności uzyskiwania koncesji - montaż odbywa się na podstawie zgłoszenia. Dotyczy to instalacji o mocy nie przekraczającej 50 kWp, czyli takich, które są w stanie wyprodukować ok. 50 MWh rocznie.

Prąd pozyskany z paneli fotowoltaicznych może na bieżąco zasilać wspólne źródła prądu, np. windy, oświetlenie klatek schodowych, piwnic czy garaży itp. Nadwyżki energii magazynowane są w sieci i odbierane w razie potrzeby (80% dla instalacji do 10kW i 70% dla instalacji od od 10 do 50 kW).  Dzięki temu wszyscy lokatorzy mogą cieszyć się niższymi rachunkami za prąd.

Aerial view of many solar panels mounted of industrial building roof.
sunvoltec-ico_ekologia

EKOLOGIA DZIĘKI FOTOWOLTAICE

Wspólne dbanie o środowisko

Poza niższym kosztami utrzymania, fotowoltaika przyczynia się w dużym stopniu do lepszych warunków mieszkania. Dzięki panelom prąd wytwarzany w sposób, który nie szkodzi środowisku i nie obciąża naturalnych zasobów. Korzysta z odnawialnych źródeł energii, tzw. OZE - takiego prądu nie zabraknie. Mniejszy pobór elektryczności produkowanej głównie z węgla sprawia, że powietrze jest czystsze - to zdrowsze i przyjemniejsze warunki do życia.

FOTOWOLTAIKA DLA CIEBIE

Dobra inwestycja dla wszystkich

Dla Twojej spółdzielni zaprojektujemy mikroinstalację fotowoltaiczną, która będzie pewną inwestycją. Dobierzemy takie komponenty, które pozwolą maksymalnie uniezależnić się od rosnących cen prądu, dzięki właściwej wydajności. Ich odpowiednia konfiguracja i ilość zapewni też możliwie szybki zwrot inwestycji.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna jest w praktyce bezobsługowa. Długo zachowuje swoją wydajność, nie wymaga kosztownych i kłopotliwych czynności serwisowych. Poprawny montaż i solidne komponenty gwarantują też wysoką niezawodność. Mimo wszystko, w razie ewentualnych kłopotów, możesz być spokojny, bo Sunvoltec to partner godny zaufania, który służy pomocą, także po wykonaniu instalacji.

Aerial view of solar photovoltaic panels on a roof top of residential building block for producing clean electric energy. Autonomous housing concept.

WSPÓLNOTY I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE SKORZYSTAJĄ

Lokatorzy docenią fotowolatikę

sunvoltec-ico_ekonomia

OSZCZĘDNOŚĆ

Niższy koszt energii zasilającej wspólne przestrzenie i wzrost wartości nieruchomości. 

sunvoltec-ico_montaz

NIEZAWODNOŚĆ

Właściwy dobór komponentów i fachowy montaż to wieloletnie bezproblemowe korzystanie z instalacji.

sunvoltec-ico_ekologia

EKOLOGIA

Spółdzielnia dba o środowisko, co przekłada się na lepsze warunki do mieszkania dla wszystkich.

Tani prąd jest w Twoim zasięgu!

To jasne jak Słońce. Zróbmy coś dobrego dla Twojego budżetu, a przy okazji dla środowiska.